Ընդհանուր գտնվել է՝ 22, 48 ամեն էջում
Լուսանկար
Ազգանուն Абгарян
Անուն Геворг
Հայրանուն Карапетович
Լուսանկար
Ազգանուն Аветов
Անուն Гайк
Հայրանուն Оганесович
Լուսանկար
Ազգանուն Агалян
Անուն Фрейдун
Հայրանուն Яковлевич
Լուսանկար
Ազգանուն Аразян
Անուն Баграт
Հայրանուն Степанович
Լուսանկար
Ազգանուն Баев
Անուն Николай
Հայրանուն Георгиевич
Լուսանկար
Ազգանուն Буниатов (Буниатян)
Անուն Николай
Հայրանուն Гаврилович
Լուսանկար
Ազգանուն Закиев (Закиян)
Անուն Арутюн
Հայրանուն Христофорович
Լուսանկար
Ազգանուն Зурабян
Անուն Павел
Հայրանուն Александрович
Լուսանկար
Ազգանուն Карамян
Անուն Оганес
Հայրանուն Саркисович
Լուսանկար
Ազգանուն Качазнуни (Тер-Ованесян)
Անուն Ованес
Հայրանուն Матевосович
Լուսանկար
Ազգանուն Мадатов (Мадатянц)
Անուն Николай
Հայրանուն Александрович
Լուսանկար
Ազգանուն Меграбов (Меграбян)
Անուն Борис
Հայրանուն Яковлевич
Լուսանկար
Ազգանուն Мирзоев (Мирзоян)
Անուն Василий
Հայրանուն Зурабович
Լուսանկար
Ազգանուն Орбели
Անուն Иосиф
Հայրանուն Абгарович
Լուսանկար
Ազգանուն Саркисов
Անուն Вартан
Հայրանուն Степанович
Լուսանկար
Ազգանուն Саркисян
Անուն Газар
Հայրանուն Акопович
Լուսանկար
Ազգանուն Таманян
Անուն Александр
Հայրանուն Иванович
Լուսանկար
Ազգանուն Тер-Микелов (Тер-Микелян)
Անուն Гавриил
Հայրանուն Михайлович
Լուսանկար
Ազգանուն Тер-Саркисов (Сатунц)
Անուն Христофор
Հայրանուն Богданович
Լուսանկար
Ազգանուն Тораманян
Անուն Торос
Հայրանուն Арутюнович
Լուսանկար
Ազգանուն Хизанян
Անուն Ованес
Հայրանուն Константинович
Լուսանկար
Ազգանուն Числиев (Числян)
Անուն Давид
Հայրանուն Георгиевич