Օհանյան Սիրեկան Բարիսի

Արտոնագիր` ՃԲԴ-Բ-012, ՃԲԴ-Ա-065