Օհանյան Ռաֆայել Վաղարշակի

Արտոնագիր` ՃԲԴ-Ա-045

Ծննդյան թիվ` 25-08-0044

Հեռախոսահամար` 91210465

Հեռախոսահամար 2` 244408

Էլ. փոստ` psp.oganyan AT mail.ru