Քալաշյան Սաշուր Հրայրի

Արտոնագիր` ՃԲԴ-Ա-005, ՃԲԴ-Բ-007, ՃԲԴ-Գ-002

Ծննդյան թիվ` 20-05-0036

Հեռախոսահամար` 91525567

Էլ. փոստ` sashur.kalashyan AT mail.ru