Տեր-Մինասյան Անուշ Աշոտի

Ծննդյան թիվ` 22-01-0053

Հեռախոսահամար` 91401291

Էլ. փոստ` anoush_arch AT hotmail.com