Սարգսյան Արտաշես Նիկոլայի

Արտոնագիր` ԿԲԴ-Բ-001

Ծննդյան թիվ` 27-06-0066

Հեռախոսահամար` 91414238

Հեռախոսահամար 2` 581298

Էլ. փոստ` ansargsyan AT yahoo.com