Սանամյան Հովհաննես Աշոտի

Արտոնագիր` ՃԲԴ-Ա-006, ՃԲԴ-Գ-001

Ծննդյան թիվ` 24-09-0055

Հեռախոսահամար` 93527007

Հեռախոսահամար 2` 528797

Էլ. փոստ` hovsanamyan AT gmail.com