Ջավադյան Լուսինե Արտաշեսի

Արտոնագիր` ՃԲԴ-Ա-0162

Հեռախոսահամար` 55651159

Էլ. փոստ` javadyanlousine@ gmail.com