Յաղուբյան Արմինե Ֆեոդորի

Արտոնագիր` ՃԲԴ-Ա-0143

Ծննդյան թիվ` 19-11-0055

Հեռախոսահամար` 91325157

Հեռախոսահամար 2` 93997020

Էլ. փոստ` armyaghub AT yahoo.com