Մինասյան Հովհաննես Մկրտիչի

Արտոնագիր` ՃԲԴ-Ա-022

Ծննդյան թիվ` 05-08-0074

Հեռախոսահամար` 93552086

Էլ. փոստ` h_minasian AT yahoo.com