Մինասյան Արմեն Ռազմիկի

Ծննդյան թիվ` 19-08-0070

Հեռախոսահամար` 98765789

Էլ. փոստ` armen.minassian AT gmail.com