Մելքումյան Էդիկ Անդրանիկի

Արտոնագիր` ԿԲԴ-Ա-004

Ծննդյան թիվ` 30-08-0055

Էլ. փոստ` edmelkumyan_2008 @mail.ru