Մանասյան Արմեն Վլադիմիրի

Արտոնագիր` ՃԲԴ-Ա-0138, ՃԲԴ-Բ-016

Ծննդյան թիվ` 26-01-0073

Հեռախոսահամար` 91499636

Էլ. փոստ` armmanas AT gmail.com