Մանասյան Աշոտ Ստեփանի

Արտոնագիր` ՃԲԴ-Ա-062, ՃԲԴ-Գ-006

Ծննդյան թիվ` 13-02-0051

Հեռախոսահամար` 91434752

Էլ. փոստ` achot.manassian AT yahoo.fr