Մամյան Զարուհի Հենրիկի

Արտոնագիր` ՃԲԴ-Բ-014

Ծննդյան թիվ` 27-09-0072

Հեռախոսահամար` 91200297

Էլ. փոստ` zmamian AT yahoo.com