Մալումյան Ռուբեն Աշոտի

Արտոնագիր` ՃԲԴ-Ա-076

Ծննդյան թիվ` 11-03-0083

Հեռախոսահամար` 91385918