Ղազարյան Միրո Ռազմիկի

Արտոնագիր` ՃԱԴ-Ա1-002

Ծննդյան թիվ` 16-09-0088

Հեռախոսահամար` 55446476

Հեռախոսահամար 2` 202561

Էլ. փոստ` miro_gh AT yahoo.com