Հովհաննիսյան Արամ Նորիկի

Արտոնագիր` ՃԱԴ-Ա1-010

Ծննդյան թիվ` 18-11-0074

Հեռախոսահամար` 93309696

Էլ. փոստ` aramhnv74 AT gmail.com