Հաջյան Արի Պետրոսի

Արտոնագիր` ՃԲԴ-Ա-0120

Ծննդյան թիվ` 09-01-0077

Հեռախոսահամար` 98433013

Էլ. փոստ` arihadjian AT gmail.com