Հակոբյան Ռուբեն Խաչատուրի

Ծննդյան թիվ` 24-02-0063

Հեռախոսահամար` 91208269

Հեռախոսահամար 2` 265627

Էլ. փոստ` post AT tarumian.am