Իսրայելյան Արմինե Ժորայի

Արտոնագիր` ՃԲԴ-Ա-024

Ծննդյան թիվ` 12-01-0062

Հեռախոսահամար` 91357058

Էլ. փոստ` armineisraelyan AT gmail.com