Դանիելյան Մերի Հենրիկի

Արտոնագիր` ՃԲԴ-Գ-009

Ծննդյան թիվ` 02-12-0048

Հեռախոսահամար` 93273842

Էլ. փոստ` danielyanmary2 AT gmail.com