Գասպարյան Հենրիկ Արամի

Արտոնագիր` ՃԲԴ-Ա-0144, ՃԲԴ-Բ-018

Ծննդյան թիվ` 16-02-0055

Հեռախոսահամար` 93395937

Էլ. փոստ` henrik55 AT mail.ru