Բարսեղյան Սեմյոն Իվանի

Արտոնագիր` ՃԲԴ-Ա-056

Ծննդյան թիվ` 28-09-0058

Հեռախոսահամար` 55425239

Էլ. փոստ` vega-project AT mail.ru