Բաղդասարյան Ներվիկ Հովհաննեսի

Ծննդյան թիվ` 05-12-0045

Հեռախոսահամար` 91895837

Հեռախոսահամար 2` 91210465

Էլ. փոստ` psp.oganyan AT mail.ru