Բաղդասարյան Լևոն Իսրայելի

Ծննդյան թիվ` 31-10-0081

Հեռախոսահամար` 99520125

Էլ. փոստ` Lev_israelovich AT mail.ru