Բաղդասարյան Արթուր Տիգրանի

Արտոնագիր` ՃԲԴ-Ա-032

Ծննդյան թիվ` 29-06-0060

Հեռախոսահամար` 91427427

Հեռախոսահամար 2` 647481

Էլ. փոստ` ayrdesign AT gmail.com