Բադիշյան Ամիրան Գալիկի

Արտոնագիր` ՃԲԴ-Գ-008

Ծննդյան թիվ` 01-01-0070

Հեռախոսահամար` 99587453

Հեռախոսահամար 2` 93587453

Էլ. փոստ` amiran.badishyan AT mail.ru