Բադալյան Տիգրան Ալեքսանդրի

Արտոնագիր` ՃԲԴ-Ա-025, ՃԲԴ-Բ-008

Ծննդյան թիվ` 25-08-0079

Հեռախոսահամար` 98583826

Էլ. փոստ` studio-ta AT mail.ru