Ավետիսյան Հրանտ Արտաշեսի

Արտոնագիր` ՃԲԴ-Ա-0179

Ծննդյան թիվ` 08-05-0050

Հեռախոսահամար` 91376297

Հեռախոսահամար 2` 583149

Էլ. փոստ` avet_hrant AT yahoo.com