Անանյան Տելեմակ Ալբերտի

Արտոնագիր` ՃԲԴ-Գ-015, ՃԲԴ-Ա-069