Այվազյան Աշոտ Ռոբերտի

Արտոնագիր` ՃԱԴ-Ա1-004, ՃԲԴ-Ա-0160

Ծննդյան թիվ` 13-05-0080