Աբովյան Սուրեն Վահանի

Արտոնագիր` ՃԲԴ-Ա-01

Ծննդյան թիվ` 14-09-0089

Հեռախոսահամար` (+374 44) 44 01 03

Հեռախոսահամար 2` (+374 94) 89 09 14

Էլ. փոստ` abovyansv AT yandex.ru