Նորմատիվ իրավական ակտեր

Օրենսգրքեր

Օրենքներ

Կառավարության որոշումներ

Լիազոր մարմնի հրամաններ

Շինարարական նորմեր

Պալատի  ակտեր